Zaposlenje

Trenutno nam je potreban veći broj honorarnih saradnika, sa ili bez relevantnog radnog iskustva (mi ćemo Vam obezbediti trening) za poziciju:

Anketar – osoba zadužena za kontakt sa ispitanicima i prikupljanje podataka (licem u lice ili putem telefona) u skladu sa specifičnim zahtevima projekta.

Osim toga, povremeno ogranizujemo program stručne prakse koji je prevashodno namenjen studentima završnih godina psihologije, sociologije, ekonomije, organizacionih nauka i srodnih disciplina, koji bi želeli da steknu osnovna znanja iz oblasti istraživanja tržišta.

Ukoliko ste zainteresovani kontaktirajte nas na: hr@deep-dive.rs