Naši kapaciteti

  • Deep Dive poseduje mrežu sa više od 200 anketara i supervizora u svim krajevima Srbije, koju neprestano proširuje i razvija.
  • Pored prikupljanja podataka metodom “papir i olovka” (PAPI), osposobljeni smo i za anketiranje pomoću računara (CAPI).
  • U okviru agencije funkcioniše i direktno supervizirani CATI centar sa deset simultano aktivnih radnih stanica, kao i adekvatno opremljen prostor za sprovođenje kvalitativnih istraživanja (“fokus sala”) u kome su omogućeni  direktna opservacija (jednosmerno ogledalo) i audio-vizuelno snimanje.
  • Online panel je u završnoj fazi postavke i uskoro će biti operativan.