Testiranje reklame

Reklame možemo da (re)testiramo u različitim fazama razvoja – od storyboarda do potpuno finalizirane egzekucije. Materijal uvek treba testirati zajedno sa bar jednom konkurentskom reklamom radi poređenja, bilo da se radi o pre-testu ili post-testu. Naša metodologija nam omogućava da kvantifikujemo mere efektivnosti testirane reklame. Efektivnost zavisi od toga koliko je egzekucija relevantna za potrošače, da li je upečatljiva, jasna, informativna, dopadljiva i dr. Kako bi učinak reklame bio bolji, potrebno je utvrditi koji od ovih elemenata zahtevaju dodatnu pažnju i doradu.

film za DDa