Testiranje koncepata i proizvoda

methods-testing-concept

Imate nekoliko predloga za novi koncept i ne znate za koji da se odlučite? Pitate se da li je koncept dovoljno dopadljiv, inovativan i različit od drugih da bi bio lansiran? Pitate se da li će plasiranje novog proizvoda rezultirati “kanibalizacijom” sa postojećim portfoliom? Ili možda nameravate da izmenite formulu proizvoda koji je već na tržištu kako biste ga optimizovali i povećali/sačuvali njegovu profitabilnost?

Metodologija koju koristimo za testiranje proizvoda otkriva organoleptički profil proizvoda i podrazumeva detaljnu analizu svih njegovih kvaliteta sa ciljem identifikacije karakteristika koje treba promeniti da bi proizvod postao prihvatljiv većem broju korisnika i pruža jasne smernice za pravac takve modifikacije. Takođe, vršimo procenu tržišnog potencijala proizvoda u ranom stadijumu razvoja.