Kvalitativna istraživanja

Zašto kvalitativna istraživanja? BlueCharts_SR1

  • Za inspiraciju
  • Za povezivanje
  • Za konfirmaciju
  • Za strukturu
  • Za napredak