Segmentacija

Segmentacija je preduslov za razumevanje potrošača, ali i kategorije u celini. Kod segmentacije koja je fokusirana na potrošače, cilj je doći do uvida o dominantnim potrebama i vrednostima ljudi na nekom tržištu. Ova znanja su nam neophodna ukoliko želimo da planiramo ili menjamo komunikacionu strategiju. Rezultati uvek uključuju deskripciju profila tj. segmenata korisnika. Za razliku od nje, segmentacija fokusirana na prilike konzumacije otkriva situacije koje donose veći volumen od ostalih i situacije koje imaju najveći potencijal za rast kategorije i brenda.

Kolaž za segmentaciju 3