Online Panel

Zašto koristiti Deep Dive Online Panel u Srbiji?

Bilo da imate svoju kompaniju ili ste istraživač, sigurno ste svesni da je poznavanje ciljnog tržišta neophodno za uspeh u poslovanju. Korišćenje Deep Dive Online Panela u Srbiji omogućava Vam da donosite adekvatne odluke, unapredite marketinške strategije i postavite efikasnu strategiju razvoja.

Veličina panela, brzina prikupljanja podataka, profilisanje panelista

Naš panel čini probrana grupa nacionalno reprezentativnih ispitanika, koji su pristali da učestvuju kako u kvantitativnim, tako i u kvalitativnim istraživačkim projektima – online ankete, individualni dubinski intervjui (IDI), fokus-grupe, diskusioni forumi, kao i IHUT.

Trenutno, panel broji više od 15.000 ispitanika i svakodnevno se uvećava što nam omogućava da za kratko vreme angažujemo hiljade ispitanika koji će popuniti anketu i ispuniti kvote.

Panelisti su profilisani prema opštim demografskim podacima, informacijama o porodici i domaćinstvu, izborima koji se tiču životnog stila, konzumacije proizvoda, preferencije prevoza, finansijskim uslugama, detaljima o zdravstvenoj zaštiti i sličnim kategorijama.

Standardi kvaliteta

Prateći strogi kodeks ponašanja ustanovljen od strane ESOMAR-a, Deep Dive pruža garanciju da se sva istraživanja odvijaju u skladu sa najvišim standardima industrije kako za naše klijente, tako i za paneliste: kreiranje i upravljanje online panelom, prikupljanje i obrada podataka, čuvanje ličnih informacija.

Kontaktirajte nas kako biste i Vi dobili kvalitetne, relevantne i pravovremene podatke putem Deep Dive Online Panela!

Online Panel - Deep Dive