Ne verujemo u univerzalna rešenja. Negujemo jedinstven pristup svakom klijentu primenom alata i metodologija koji na najbolji način odgovaraju njegovim potrebama.

KO SMO MI

Deep Dive je agencija za istraživanje tržišta osnovana još 2013. godine.
Ne verujemo u univerzalna rešenja. Negujemo jedinstven pristup svakom klijentu primenom alata i metodologija koji na najbolji način odgovaraju njegovim potrebama.

Tržišta na kojima radimo

Market research agency

Čime raspolažemo

Agencija za istraživanje tržišta

Naš tim

Agencija za istraživanje tržišta

ČIME SE BAVIMO

Kvalitativna istraživanja

Diskutujemo kada želimo da:
– Čujemo mišljenje ciljne grupe
– Podstaknemo dodatno razumevanje kroz sukob mišljenja
– Pronađemo nove inspiracije
– Evaluiramo materijale: reklame, ideje za kampanju, web stranice
– Upoznamo način na koji se izražava ciljna grupa

Ovaj pristup pomaže da se bolje razumeju:
– Kategorije i relevantni brendovi
– Imidž i značenje brendova
– Struktura brenda, Brand Essence
– Potencijal novih komunikacija
– Različiti stavovi i šta stoji iza njih

Načini na koje primenjujemo?
– Klasične fokus grupe
– Produžene/skraćene fokus grupe
– Individualni dubinski intervjui
– B2B intervjui
– Konfliktne grupe
– Role play

Kada koristimo ovaj pristup?
– Kad želimo da vidimo kako ljudi nešto rade, a ne samo da čujemo šta kažu da rade
– Da bismo ispitali razliku između stavova i ponašanja
– Kad je potrebno da istražimo i posmatramo ispitanika u prirodnom okruženju – kafić, kuća, radnja

Ovaj pristup pomaže da se:
– Otkriju teritorije sa nezadovoljenim potrebama
– Dobije inspiracija za nova rešenja
– Omogući pravi kontakt između proizvoda/proizvođača i konzumenta

Načini na koje primenjujemo:
– Opservacija ponašanja ljudi u različitim situacijama
– Video/audio dnevnici/fotografije
– Snimak kupovine
– Kolaže, atefakte, uspomene
– Gerila intervjui
– Shop Along
– Učestvovanje u procesu / opservacija (kuvanje, izlazak sa ekipom, čišćenje…)
– Sesije pravljene po meri i potrebama klijenta

Kada koristimo ovaj pristup?
– Kada su potrebne inovacije / repozicioniranje brenda na tržištu
– Potpuno osveženje brenda
– Razvoj koncepata i njihovu evaluaciju
– Razvoj komunikacija

Ovaj pristup pomaže da:
– Napravimo značajan napredak na tržištu i izdvajanje od konkurencije
– Odgovorimo na nezadovoljene i na nove potrebe konzumenata
– Ponovo proverimo relevantnost ciljanih potreba
– Proširimo ciljna grupa

Načini na koje primenjujemo:
– Skupljanje i deljenje inspirativnih uvida sa etnografija, ranijih podataka, fokus grupa
– Deljenje trendova – iz sveta i lokalnih
– Pretvaranje materijala za inspiraciju u koncepte / nove ideje
– Radioničarski pristup stvaranju i evaluaciji koncepata

Ovaj pristup koristimo kada želimo da:
– Jasno definišemo problem
– Definišemo ciljeve budućih istraživanja
– Razvijemo nove ideje
– Interpretiramo i implementiramo rezultate istraživanja

Ovaj pristup pomaže da se:
– Bolje definiše problem
– Otkriju načini za potencijalno rešenje problema
– Razumeju i timski implementiraju rezultati istraživanja
– I na taj način bolje izgradi tim

Ovaj pristup primenjujemo kada:
– Želimo da bolje pristupimo specifičnim ciljnim grupama
– Ispitujemo teme u vezi sa internetom i tehnologijama
– Analiziramo nove medije/trendove/stil života ciljne grupe
– Imamo kratko vreme za istraživanje

Ovaj pristup pomaže da se:
– Za kratko vreme dobiju rezultati
– Podstakne diskusija u „eko sistemu“ specifične ciljne grupe
– Bude u skladu sa modernim i brzim ritmom života

Načini na koje primenjujemo:
– Preko specijalizovane Online Community platforme
– Grupa za deljenje noviteta
– Alatki za Social listening
– Preko društvenih mreža
– Kroz interpretaciju značenja online sadržaja

Ovaj pristup primenjujemo:
– Za bolje razumevanje konteksta/dobijanje boljih uvida u kulturno poreklo, vrednosti i istoriju
– Za kvalitativnu segmentaciju – pozicioniranje elemenata tržišne u odnosu na potrebe ljudi

Ovaj pristup pomaže da se:
– Napravi motivacioni okvir za kvantitativnu segmentaciju
– Dođe do saznanja o širem kulturnom kontekstu unutar kojeg se pozicioniraju relevantni brendovi i kategorije
– Preko fokus grupa, intervjua, ekspertskih intervjua, dnevnika… dođe do motivacionog okvira za segmentaciju, koji je u skladu sa validiranim psihološkim modelom
– Brendovi postave na motivacionu mapu
– Objasne ponašanja ljudi na tržištu preko dubinskih potreba i motivacija
– Napravi pozicioniranje u skladu sa relevantnim potrebama

Kvantitativna istraživanja

Uvidi u navike, potrebe, stavove i doživljajni svet potrošača je  od suštinskog značaja za uspeh Vašeg brenda. Razvili smo istraživačke alate koji nam pomažu da sumiramo razlike i sličnosti među brendovima na samo jednu sveobuhvatnu mapu koja prikazuje trenutnu poziciju brenda na tržištu, njegove jake i slabe strane kao i aspekte koje je moguće/potrebno unaprediti.

Želite da proverite koliko je vaša ideja za novi proizvod privlačna, inovativna i drugačija i koliki je njen tržišni potencijal? Da li ima potencijal da privuče nove konzumente ili će možda kanibalizovati vaš portoflio? Ili želite da unapredite, optimizujete postojeći proizvod?

Imamo rešenja primenjiva u svim fazama životnog ciklusa proizvoda.

Naša metodologija senzornog testiranja pruža detaljnu analizu  svih relevantnih karakteristika proizvoda i kompletan organoleptički profil, identifikujući karakteristike koje je potrebno promeniti kako bi se povećala ukupna privlačnost, sa jasnim uputstvima za modifikaciju proizvoda.

Pored tradicionalnih tehnika za određivanja cena koje su postale industrijski standard (npr. Van Vestendorp ili Gabor-Grendžer), nudimo i conjoint analizu koja je mnogo više od tehnike određivanja cena.

Ovaj pristup zasnovan je na realističnoj simulaciji kupovnih situacija koje su ništa drugo nego niz šta je to što zaista motiviše  kupce da kupuju jedan proizvod u odnosu na drugi.

Ključna prednost conjoint analize je mogućnost izrade dinamičkih tržišnih modela – simulatora koji vam omogućavaju da proveravanje raznih cenovnih scenarija.

Segmentacija tržišta je neophodna za razumevanje potrošača i kategorije proizvoda u celini. Segmentacija konzumenata daje uvide u  njihove stvarne potrebe, navike, stavove i vrednosti, dok segmentacija konzumacionih prilika pruža razumevanje ključnih konzumacionih prilika i sa njima povezanih potreba i motiva za konzumaciju, te otkriva prilike koje imaju potencijal za rast.

Model uzima u obzir navike, potrebe, stavove i motive konzumenata i njihov doživljaj idealnog brenda uključujući i očekivanja u pogledu funkcionalnosti.

Reklame testiramo u različitim fazama razvoja – od ideje, story board-a, animatika do potpuno završene reklame. Pored evaluacije relevantnih aspekata i procene potencijala da utiče na percepciju i/ili ponašanje kupaca, naša metodologija daje precizne uvide o eventualnim korekcijama/unapređenjima reklame koje bi maksimizirale njene performanse.

Postoji mnogo tačaka interakcije između kupaca i kompanija, kao i između zaposlenih i poslodavaca. Sve njih uzimamo u obzir kako bismo otkrili ključne faktore zadovoljstva ili nezadovoljstva.

Takođe, sprovodimo i Mystery Shopper istraživanja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Uvek smo otvoreni za nove mogućnosti saradnje. Ukoliko imate ideju koju želite da zajedno istražimo, kontaktirajte nas!

Dođite da se upoznamo

Terazije 43/11
11000 Beograd, Srbija

Pozovite nas!

+381 11 40 49 810

Pošaljite nam poruku

office@deep-dive.rs

Home - Deep Dive